A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 51/ PGDĐT-TH về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh; Căn cứ Công văn 374/SGDĐT-GDTH ngày 12/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2012-2013; Căn cứ đề nghị các trường tiểu học trong huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2012-2013 như sau:

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh;
Căn cứ Công văn 374/SGDĐT-GDTH ngày 12/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2012-2013;
Căn cứ đề nghị các trường tiểu học trong huyện;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích
- Đánh giá chất lượng dạy học trên phạm vi toàn huyện.
- Kết quả kiểm tra được sử dụng để tham gia đánh giá, xếp loại học lực học sinh cuối năm, năm học 2012-2013.
II. Yêu cầu
- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.
- Tổ chức kiểm tra đúng quy chế.
- Không gây áp lực căng thẳng đối với giáo viên và học sinh các nhà trường.
II. Nội dung
1. Môn kiểm tra
- Các lớp 1; 2 kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán;
- Các lớp 3; 4; 5 kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh chương trình Letsgo, Khoa học (lớp 4; 5), Địa lý-Lịch sử (lớp 4; 5).
2. Thời gian kiểm tra
- Ngày 15, 16/5/2013.
- Lịch cụ thể như sau:

Ngày thángMôn kiểm traThời gian
Làm bàiBóc đềPhát đềTính giờThu bài
Sáng
15/5/2013
 
- Tiếng Việt lớp 1; 2; 3  (bài viết)
- Tiếng Việt lớp 1; 2; 3 (bài đọc)
 
40 phút
 
Thời gian còn lại
 
7h20
 
9h00
 
7h30
 
7h35
 
8h15
 
Chiều
15/5/2013
- Toán lớp 1, 2, 3
- Tiếng Anh lớp 3
40 phút
40 phút
13h45
15h00
13h55
15h10
14h00
15h15
14h40
16h55
Sáng
16/5/2013
 
- Tiếng Việt lớp 4; 5 (bài viết)
- Tiếng Anh lớp 4; 5
- Tiếng Việt lớp 4; 5 (bài đọc)
 
40 phút
 
40 phút
Thời gian còn lại
 
7h20
 
8h40
10h00
 
7h30
 
8h50
 
 
7h35
 
8h55
 
8h15
 
9h35
 
 
Chiều
16/5/2013
- Toán lớp 4, 5
- Địa lí-Lịch sử lớp 4; 5
- Khoa học lớp 4, 5
40 phút
40 phút
40 phút
13h45
15h10
16h20
13h55
15h25
16h25
14h00
15h30
16h30
14h40
16h10
17h10

 
3. Tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra
Hiệu trưởng các trường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, chấm điểm, lên điểm bài kiểm tra của học sinh theo đúng quy chế.
4. Kinh phí
- Học sinh tham gia kiểm tra nộp tiền để mua giấy làm bài kiểm tra (đề kiểm tra được in trực tiếp vào tờ giấy làm bài của học sinh)
- Mức thu thực hiện theo thông báo số 434/TB-STC ngày 04/04/2013 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định.
5. Tổng hợp báo cáo thống kê kết quả kiểm tra (theo mẫu đính kèm). Sáng ngày 23/5/2013, duyệt báo cáo cuối năm (đồng chí Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng duyệt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo)
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng cuối năm, năm học 2012 - 2013 đúng yêu cầu./.

Chi tiết công văn các trường xem tại tệp đính kèm : cong van huong dan kiem tra cuoi nam nam 2012-2013.....doc


Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết