A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS từ năm học 2015-2016

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016; Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016, Bộ GDĐT hướng dẫn các sở GDĐT và các cơ sở giáo dục triển khai mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở (đối với lớp 6 mở rộng và lớp 7 thực nghiệm) từ năm học 2015-2016 như sau:
            I. Kế hoạch giáo dục
            Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, các sở GDĐT giao quyền chủ động cho các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh đối với các lớp học theo mô hình trường học mới từ năm học 2015-2016 với khung thời gian 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
            Tài liệu Hướng dẫn học các môn học theo mô hình trường học mới được biên soạn với thời lượng 35 tuần (bao gồm cả ôn tập, kiểm tra). Các trường có thể sử dụng 2 tuần còn lại để tổ chức một số hoạt động đầu năm học gồm: đón học sinh đầu cấp học; tổ chức lớp học; tổ chức cho học sinh và cha mẹ học sinh tìm hiểu về chương trình giáo dục theo mô hình trường học mới; hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường; kiểm tra định kỳ... Việc dạy học các môn ngoại ngữ được thực hiện theo lộ trình của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (theo các hướng dẫn riêng đối với từng ngoại ngữ); không bắt buộc học sinh học theo chương trình ngoại ngữ mới khi chưa đủ điều kiện.
            Thời lượng dành cho mỗi bài học trong tài liệu Hướng dẫn học có sự khác nhau và có thể vận dụng linh hoạt trong thực tế. Các tổ/nhóm chuyên môn đề xuất kế hoạch dạy học trong cả năm học để nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học/giáo dục và xếp thời khóa biểu cho phù hợp (có phân phối chương trình kèm theo).
II. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá
            1. Tổ chức lớp học
            a) Số lượng học sinh/lớp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tùy theo điều kiện thực tế, khuyến khích các trường giảm sĩ số học sinh/lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới.
            b) Hội đồng tự quản (HĐTQ) học sinh là một tổ chức của học sinh, do học sinh bầu ra ở từng lớp, hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ, do học sinh và vì học sinh, dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh, tập trung vào các sinh hoạt tập thể, không làm thay việc tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên.
            Mỗi lớp được chia thành các nhóm học tập, mỗi nhóm có nhóm trưởng, thư kí... (có thể được thay đổi trong năm học) để tổ chức hoạt động học cá nhân và học theo nhóm.
            c) Dành một phần không gian lớp học để bố trí góc học tập, góc thư viện, góc cộng đồng, bảng nội quy lớp học, góc sinh nhật, hộp thư "điều em muốn nói",...; bàn ghế được bố trí ngồi theo nhóm để thực hiện các hoạt động học tập. Khuyến khích các trường bố trí phòng học riêng và tổ chức học 2 buổi/ngày đối với các lớp thực hiện mô hình trường học mới. Trong trường hợp không bố trí được phòng học riêng cho mỗi lớp học mà phải sử dụng chung với lớp khác, nhà trường có thể trang bị thêm tủ tường ở vị trí phù hợp cho mỗi lớp để các lớp có thể bố trí và quản lí các dụng cụ học tập của lớp mình. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (nếu có) cho các lớp học theo mô hình trường học mới được vận dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT một cách phù hợp.
            2. Bố trí giáo viên giảng dạy
Việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn về cơ bản được thực hiện theo quy định hiện hành. Trong thời gian đầu thực hiện mô hình trường học mới, việc dạy học các bài học thuộc các phân môn trong môn học tích hợp (Vật lí, Hóa học, Sinh học trong môn Khoa học Tự nhiên; Lịch sử, Địa lý trong môn Khoa học Xã hội; Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục trong môn Hoạt động giáo dục) do giáo viên bộ môn hiện nay đảm nhận. Đối với các bài học có nội dung liên môn, các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, phân công giáo viên phối hợp thực hiện hoặc có thể tham mưu để hiệu trưởng lựa chọn phân công giáo viên có điều kiện thuận lợi nhất thực hiện. Thông qua việc triển khai mô hình trường học mới và qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên giúp nhau tự bồi dưỡng để những năm học sau mỗi giáo viên có thể đảm nhận nhiều phân môn trong một môn học tích hợp.
            3. Tổ chức hoạt động dạy học
            a) Hoạt động dạy học được thiết kế trong tài liệu Hướng dẫn học. Các bài học được biên soạn theo một cấu trúc thống nhất, bao gồm các hoạt động: Khởi động; Hình thành kiến thức; Luyện tập; Vận dụng; Tìm tòi mở rộng. Hoạt động học của học sinh trong mỗi bài học được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số hoạt động. Các hoạt động học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp.
            b) Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập ở trên lớp, giáo viên cần chú trọng giao cho học sinh hoạt động học tập ở ngoài lớp học và ở nhà, nhất là hoạt động "Vận dụng" và hoạt động "Tìm tòi mở rộng" với những yêu cầu cụ thể về sản phẩm phải hoàn thành và được tổ chức đánh giá dưới nhiều hình thức: có thể cho một số học sinh có sản phẩm báo cáo trước lớp để thảo luận; hướng dẫn học sinh đưa sản phẩm vào "Góc học tập" hoặc "Góc thư viện" để chia sẻ cho các bạn trong lớp; giao cho HĐTQ học sinh tổ chức cho mỗi học sinh tìm hiểu và viết lời nhận xét cho sản phẩm của bạn; giao cho mỗi học sinh chọn sản phẩm của bạn để viết nhận xét và nộp cho giáo viên... Với tài khoản được cấp, giáo viên có thể tạo các bài học giao cho học sinh thực hiện trên mạng "Trường học kết nối" tại địa chỉ: http://truonghocketnoi.edu.vn. (Video hướng dẫn có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải về từ trang chủ của "Trường học kết nối").

Chi tiết xem tại tệp đính kèm
                                                     Công văn triển khai trường học mới
                                                      Phân phối chương trình

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết