A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 152/PGDĐT V/v Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần đổi mới đồng bộ PPDH và KTĐG.

Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, để công tác sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn thực sự đạt chất lượng và hiệu quả góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh, đồng thời thông qua công tác sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo những nội dung sau:
      Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn, để công tác sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn thực sự đạt chất lượng và hiệu quả góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh, đồng thời thông qua công tác sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo những nội dung sau:
I. MỘT SỐ NỘI DUNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
1. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (NCBH)
1.1. Mục đích, ý nghĩa
  - Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập.
  - Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ.
         - Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
  - Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường: cải thiện mối quan hệ giữa Ban giám hiệu với giáo viên, giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh và học sinh với học sinh. Tạo môi trường làm việc, dạy và học dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người.
1.2. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn (TCM) dựa trên NCBH cần được thực hiện theo chu trình 4 bước sau:
     Bước 1: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu.
     - Giáo viên (GV) cần xác định mục tiêu kiến thức và kỹ năng mà học sinh (HS) cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu (theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng môn học), đảm bảo phù hợp với trình độ của HS, năng lực chuyên môn của GV. Sau đó các GV sẽ có một cuộc thảo luận chi tiết về thể loại bài học, nội dung bài học, việc sử dụng các phương pháp dạy học và các phương tiện dạy học thế nào cho đạt hiệu quả cao, cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, cách rèn kỹ năng, cách hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn... Dự kiến những thuận lợi, khó khăn của HS khi tham gia các hoạt động học tập và các tình huống xảy ra và cách xử lý nếu có…
     - Sau khi kết thúc cuộc họp, tổ trưởng chuyên môn (TTCM) giao cho GV trong nhóm soạn giáo án của bài học nghiên cứu, sau đó cùng trao đổi với các thành viên trong tổ để chỉnh sửa lại giáo án. Các thành viên khác có nhiệm vụ nêu kế hoạch chi tiết cho việc quan sát và thảo luận sau khi tiến hành bài học nghiên cứu.
Bước 2. Tiến hành bài giảng minh họa (BGMH) và dự giờ.
- Sau khi hoàn thành giáo án của bài học nghiên cứu chi tiết, một GV sẽ dạy minh họa bài học nghiên cứu (BGMH) ở một lớp học cụ thể, các GV còn lại trong nhóm tiến hành dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về bài học.
- GV dự giờ phải đảm bảo nguyên tắc sau: không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; không gây khó khăn cho giáo viên dạy minh họa; khi dự giờ phải tập trung vào việc học của học sinh, theo dõi nét mặt, hành vi, sự quan tâm đến bài học của học sinh thông qua đó tìm mối liên hệ giữa việc học của HS với tác động của phương pháp, nội dung dạy học.
Bước 3: Suy ngẫm, thảo luận về BGMH.
Đây là công việc có ý nghĩa nhất trong sinh hoạt chuyên môn (SHCM), là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu quả của SHCM, TTCM cần phát huy được vai trò, năng lực của người chủ trì động viên toàn bộ giáo viên trong tổ tham gia đóng góp ý kiến cho BGMH, cần nhấn mạnh những điểm nổi bật và không xếp loại giờ dạy.
Bước 4: Áp dụng cho thực tế hàng ngày.
Trên cơ sở BGMH giáo viên nghiên cứu vận dụng, kiểm nghiệm những vấn đề đã được dự giờ và thảo luận, suy ngẫm áp dụng vào bài học hàng ngày.
2. Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề

Tệp đính kèm :
PGD cv-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-sinh-hoat-cuat-tcm.pdf

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết