A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2012 - 2013

         Căn cứ công văn số 985/SGDĐT- KT&KĐ ngày 15 /8/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thi nghề phổ thông THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường về việc tổ chức thi nghề phổ thông (NPT) năm học 2012-2013 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
          - Kỳ thi NPT nhằm mục đích đánh giá kết quả học NPT  học sinh lớp 8 các trường THCS  năm học 2012-2013, cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông cho các học sinh đạt yêu cầu.
            - Đánh giá công bằng, khách quan kết quả học nghề của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy và học NPT.
         - Kỳ thi cần được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.
2. Các văn bản chỉ đạo
         a) Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11 /2008 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông;
          b) Công văn số  985 /SGDĐT- KT&KĐ ngày 15/8/ 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thi nghề phổ thông THCS năm học 2012-2013
3. Các vấn đề chung
        3.1. Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Sở GD ĐT; các yêu cầu về điều kiện dự thi, chuẩn bị điều kiện cho kỳ thi, hồ sơ dự thi  nêu tại công văn số 985/SGDĐT- KT&KĐ ngày 15/8/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT.
         3.2. Chủ động  tiếp nhận chương trình, các văn bản chỉ đạo  của Phòng và của Sở GD  và gửi dữ liệu báo cáo. Việc chuyển dữ liệu, văn bản qua Internet thực hiện tại website  http://namdinh.edu.vn và website http://pgd-trucninh.namdinh.edu.vn/;  các đơn vị cử người thường xuyên theo dõi các  Website này để nắm được các thông tin cần thiết.
          3.3. Các trường đặt đặt Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi phải chuẩn bị tốt CSVC: phòng làm việc, phòng thi (chấm), tủ đựng hồ sơ, bài thi (lý thuyết, thực hành),…; phương án vận chuyển bài thi.
         3.4.Nghiệp vụ coi thi và chấm thi được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGD ĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng GD&ĐT.

Tệp đính kèm: KHPGD 2013 _21_8.pdf

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết