A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX; tiếp theo Công văn số 1225/SGDĐT ngày 29/10/2012 của Sở GD&ĐT v/v phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, Sở GD&ĐT hướng dẫn phòng GD-ĐT các huyện/TP, các trường THPT, các trung tâm GDTX và Trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện nhiệm vụ BDTX cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và trung tâm GDTX như sau:

   1. Thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2012-2013 như trong Công văn số 1225/SGDĐT ngày 29/10/2012.

            2. Phòng GD-ĐT các huyện/TP: Thành lập ban chỉ đạo, thành phần gồm lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên phụ trách và 03 hiệu trưởng đại diện cho các cấp học mầm non, tiểu học, THCS; lập danh sách báo cáo viên cấp huyện theo mẫu trong Phụ lục 1a (THCS: mỗi môn từ 1 đến 3 người; tiểu học: mỗi khối lớp: 1 đến 3 người, mỗi môn Âm nhạc, Mỹ thuật, T.Anh, Tin học: 1 đến 2 người; mầm non: 3 đến 5 người);

            3. Trường CĐ Sư phạm, các trường THPT, các trung tâm GDTX phân công 01 lãnh đạo đơn vị phụ trách, lập danh sách theo mẫu trong Phụ lục 1b.

            4. Năm học 2012-2013 tập trung BDTX nội dung 2 cho giáo viên (Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học), thời lượng 30 tiết.

            5. Phòng GD-ĐT các huyện/TP nộp quyết định thành lập ban chỉ đạo, danh sách báo cáo viên cấp huyện (trước 11/12/2012), kế hoạch BDTX của phòng kèm theo thống kê số giáo viên tham gia BDTX (theo các mẫu trong Phụ lục 5a, 5b, 5c) và danh sách giáo viên đề nghị được miễn BDTX (theo mẫu trong Phụ lục 6) (trước 20/01/2013); các trường/trung tâm nộp danh sách lãnh đạo phụ trách BDTX (trước 11/12/2012) về Sở GD&ĐT (người nhận: ông Nguyễn Văn Thông, PTP GDCN&GDTX), bản mềm gửi vào hòm thư gdcn_gdtx@namdinh.edu.vn.

            6. Kinh phí thực hiện: từ kinh phí chi sự nghiệp giáo dục, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia được giao hàng năm và từ các nguồn kinh phí khác.

            Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với ông Lê Hồng Thủy, Q.Trưởng phòng GDCN&GDTX, ĐT: 0913018981 hoặc ông Nguyễn Văn Thông, Phó Trưởng phòng GDCN&GDTX, ĐT: 0916313889./.
 

Nội dung chi tiết xin mời xem trong tệp tin: 2012_CV1407.doc

 

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết