Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non
Quy định chuẩn giáo viên mầm non đã được Bộ GD&ĐT chính thức ban hành. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, ...
Thực hiện công văn số 1088/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ ...