A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014

Căn cứ Công văn số 256/UBND-VP8 ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014; Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013 - 2014; Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014; Căn cứ văn bản số 886/SGDĐT-TCCB ngày 26/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên năm học 2013-2014, Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm 2013-2014 thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014 như sau:
         
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên         
huyện Trực Ninh năm học 2013-2014

           Căn cứ Công văn số 256/UBND-VP8 ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014;
          Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013 - 2014;
           Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014;
Căn cứ văn bản số 886/SGDĐT-TCCB ngày 26/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên năm học 2013-2014,
Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm 2013-2014 thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014 như sau:
1. Đối tượng kiểm tra, sát hạch
- Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách không phải kiểm tra, sát hạch. Đối với những vị trí việc làm có số người dự tuyển thuộc diện ưu tiên xét tuyển đặc cách bằng hoặc lớn hơn số chỉ tiêu xét tuyển thì sẽ không tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển còn lại thuộc vị trí việc làm đó.
- Người dự tuyển không thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển đặc cách được kiểm tra, sát hạch theo hai đợt.
Đợt 1: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước theo quy định “thứ tự ưu tiên tuyển dụng về trình độ chuyên môn, chuyên ngành" tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014.
Đợt 2: Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch của đợt 1, Hội đồng tuyển dụng sơ duyệt kết quả trúng tuyển đối với từng vị trí việc làm; nếu vị trí việc làm nào còn chỉ tiêu xét tuyển thì mới tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 2. Chỉ tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển chưa được kiểm tra, sát hạch ở đợt 1.
 
2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch
2.1. Nội dung
Hội đồng tuyển dụng chọn mỗi môn 10 tiết dạy, nội dung trong chương trình của môn học, cấp học cần tuyển, cụ thể như sau:
- Giáo viên Tiểu học: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 3. Đối với giáo viên dạy Văn hoá, người dự tuyển được chọn đăng ký thực hành tiết dạy môn Toán hoặc môn Tiếng Việt; giáo viên dạy các môn Thể dục, Tiếng Anh thực hành tiết dạy của môn học theo đúng chuyên ngành đào tạo.
- Giáo viên Trung học cơ sở: Nội dung tiết dạy trong chương trình lớp 6, riêng đối với môn Hoá học nội dung trong chương trình lớp 8. Những người đăng ký dự tuyển ở môn ghép thì dạy môn viết trước: Môn Ngữ văn, chuyên ngành Văn - Địa dạy môn Ngữ văn; Môn Sinh học, chuyên ngành Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp dạy môn Sinh học.
2.2. Hình thức
- Người dự tuyển chuẩn bị giáo án (thời gian 90 phút); trình bày bài giảng trước Ban giám khảo (không có học sinh tham dự) và trả lời các câu hỏi của giám khảo về các vấn đề có liên quan đến bài dạy (nếu có).
- Trình bày bài giảng: Thuyết trình nội dung bài giảng, nêu phương án tổ chức các hoạt động của tiết dạy và xử lý các tình huống sư phạm có thể gặp trong giờ dạy...
- Thời gian trình bày bài giảng và trả lời câu hỏi:
+ Đối với các tiết dạy thuộc chương trình Tiểu học: không quá 40 phút.
+ Đối với các tiết dạy thuộc chương trình THCS: không quá 45 phút.
3. Cách tính điểm kiểm tra, sát hạch
Tổng điểm của phần kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm, trong đó điểm kết quả trình bày bài giảng tối đa là 90 điểm, điểm giáo án tối đa là 10 điểm.
4. Đối với người dự tuyển
- Phải tự chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc soạn giáo án và thực hành tiết dạy (gồm: sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho giảng dạy...).
- Người dự tuyển không được mang theo giáo án đã soạn sẵn dưới mọi hình thức.
- Không được phép mang điện thoại và các thiết bị liên lạc cá nhân, các thiết bị có lưu trữ hoặc đã thiết kế sẵn giáo án, bài giảng…vào phòng chuẩn bị và phòng thực hành.
5. Quy trình thực hiện kiểm tra, sát hạch
- Trước giờ trình bày bài giảng 90 phút, Thư ký mời người dự tuyển vào phòng chuẩn bị; người dự tuyển xuất trình chứng minh nhân dân, phiếu bốc thăm thứ tự tiết dạy, bốc thăm bài dạy, chuẩn bị bài giảng và soạn giáo án viết tay trên giấy do Hội đồng tuyển dụng quy định.
- Người dự tuyển trình bày bài giảng tại phòng thực hành.
- Kết thúc phần thực hành, người dự tuyển nộp giáo án cho giám khảo và ký vào danh sách đã thực hiện xong phần kiểm tra, sát hạch.
6. Lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch
- Ngày 01/8/2013: Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch.
- Ngày 06/8/2013: Thông báo danh sách những người được kiểm tra, sát hạch đợt 1. (niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh).
- Ngày 14/8/2013:
          + Tập trung người đăng ký dự tuyển, hướng dẫn nội quy, quy định việc kiểm tra, sát hạch.
+ Thông báo công khai tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch.
          + Tổ chức cho người dự tuyển môn Văn hoá (Tiểu học) đăng ký thực hành tiết dạy môn Toán hoặc môn Tiếng Việt.
+ Tổ chức cho người dự tuyển bốc thăm thứ tự tiết dạy thực hành đợt 1.
- Từ ngày 16/8/2013 đến ngày 17/8/2013: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 1.
- Ngày 18/8/2013: Thông báo Danh sách những người được kiểm tra sát hạch và kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch đợt 2 (nếu có)
7. Địa điểm tổ chức
- Hướng dẫn nội quy kiểm tra, sát hạch và bốc thăm thứ tự tiết dạy tại phòng họp tầng 2 Nhà văn hoá huyện Trực Ninh.
- Kiểm tra sát hạch tại Trường Trung học cơ sở Đào Sư Tích (Đường Hữu Nghị thị trấn Cổ Lễ).
Thông báo này niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Trường THCS  Đào Sư Tích. Nếu có vấn đề gì chưa rõ về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, đề nghị liên hệ với:
 - Phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 03503.881648.
 - Phòng Nội vụ, số điện thoại: 03503.882689.    

Chi tiết xem trong tệp đính kèm : ATHONG BAO SAT HACH 2013 -2014 moi

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết