A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn : Công văn số 237/PGDĐT V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 34 của BCH Trung ương Đảng

Thực hiện Công văn số 1637/SGDĐT-TCCB ngày 19/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Chỉ thị số 34-CT/TW về công tác phát triển Đảng; để có số liệu báo cáo tổng hợp kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Ðảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thống kê số lượng cán bộ, giáo viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2013 (theo biểu đính kèm).
         Thực hiện Công văn số 1637/SGDĐT-TCCB ngày 19/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Chỉ thị số 34-CT/TW về công tác phát triển Đảng; để có số liệu báo cáo tổng hợp kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Ðảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thống kê số lượng cán bộ, giáo viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2013 (theo biểu đính kèm).

              Báo cáo thống kê của các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/C Nguyễn Tiến Thi  nhận) chậm nhất ngày 23/12/2013 (đồng thời gửi dữ liệu trước, theo địa chỉ e-mail: nguyentienthi71@gmail.com).
              Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định trên./.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Công văn : 
Biểu mẫu:

Nguồn: pgd-trucninh.namdinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết