Tập quyết định hiwpj nhất các trường mầm non, tiểu học, THCS huyện Trực Ninh năm 2019
Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, chức danh nghề nghiệp ...