Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu cao quý - huân chương lao động hạng ba của nhà nước cho nhà trường và ...
Sáng nay, 05/9/2019, hơn 35.000 học sinh và 2.300 cán bộ, giáo viên của 21 trường Mầm non, 21 trường Tiểu học, 22 trường THCS trên địa bàn huyện Trực ...
Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 20/8/2019 về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, ...
Công văn số 303/UBND-VP7 của UBND tỉnh về  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020