Với truyền thống “Dạy tốt, học tốt’’, những năm qua, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Trực Nội (Trực Ninh) đặc biệt coi trọng việc đổi ...
Thực hiện kế hoạch năm học, Sáng ngày 02/01/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học ...