Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 20 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở UBND cấp huyện

a)Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyệnhoặc Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền);

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu UBND cấp huyện

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND cấp huyện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND cấp huyện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại UBND cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND cấp huyện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở UBND cấp huyện

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND cấp huyện

a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND cấp huyện

a) Cơ quan Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND cấp huyện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực