Khai giảng năm học mới và đón Huân chương Lao động hạng Ba tại trường THCS Đào Sư Tích, huyện Trực Ninh