Về khai giảng năm học 2017-2018 và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017 vói chủ đề "Học tập, rèn luyện làm tấm gương cho thế hệ sau", Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tân học tập cộng đồng làm tốt một số việc sau: