Công văn hướng dẫn thi viết chữ đúng và đẹp cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2012-2013

Căn cứ công văn 1346/SGDĐT-GDTH ngày 21/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tổ chức Hội thi “Viết chữ Đúng và Đẹp” cho học sinh tiểu học, năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Viết chữ Đúng và Đẹp” cho học sinh tiểu học cấp huyện như sau:

I. Đối tượng và điều kiện dự thi

1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 3, lớp 4, lớp 5 tại các trường tiểu học trong huyện.

2. Điều kiện:

- Học sinh tham dự kì thi cấp huyện phải được lựa chọn qua kì thi “Viết chữ Đúng và Đẹp” cấp trường, năm học 2012 - 2013;

- Hồ sơ dự thi theo quy định phải đầy đủ, hợp lệ.

II. Nội dung và hình thức thi

1. Nội dung: Mỗi thí sinh phải thực hiện 02 bài thi, gồm có:

- Bài thi số 1: Viết theo mẫu (kiểu chữ đứng nét thanh, nét đậm)

- Bài thi số 2: Viết và trình bày sáng tạo (học sinh tự chọn kiểu chữ và cách trình bày).

2. Hình thức: Thí sinh đọc đề thi và trình bày bài thi vào giấy đã được phát.

Lưu ý: Các bài thi chỉ được viết bằng một loại mực, màu đen.

III. Một số quy định chung

1. Số lượng học sinh dự thi:

- Mỗi trường cử 6 học sinh tham gia dự thi “Viết chữ Đúng và Đẹp” cấp huyện gồm có: Khối 3: 2 học sinh; Khối 4: 2 học sinh; Khối 5: 2 học sinh (đối với những trường có nhiều học sinh viết chữ đúng và đẹp hàng năm như trường tiểu học TT Cổ Lễ, Trực Chính, Trực Hải, Trực Bình, Trực Cát, Trực Thành, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Thuận, Trực Đạo,… có thể đăng kí thêm số lượng dự thi tối đa 2 học sinh/ khối. Yêu cầu nhà trường phải báo cáo với Tổ tiểu học - Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết các trường xem tại tệp đính kèm