Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:44 +07 Thứ năm, 22/11/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

QUY TRÌNH KIỂM TRA THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 16:27
1. MỤC ĐÍCH
          Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành kiểm tra thẩm định và đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận (hoặc công nhận lại) trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia đảm bảo đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG
         - Quy trình này được áp dụng đối với hoạt động kiểm tra thẩm định trường Mầm non trên địa bàn huyện Trực Ninh và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra  công nhận (hoặc công nhận lại) trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2.
      
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN        
         - Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
         - Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định.

4. NỘI DUNG
         4.1. Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non và UBND cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn. Xét thấy trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ nào, UBND cấp xã làm hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó. Phòng GD&ĐT thừa ủy quyền của UBND huyện cử chuyên viên phụ trách mầm non tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra. Nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ, yêu cầu nhà trường bổ sung theo quy định. Hồ sơ gồm:
          - Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định.
          - Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Chương II, Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT, có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn.
         4.2. Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ, sau khi xem xét, nếu hồ sơ chưa đảm bảo các yêu cầu thì hướng dẫn nhà trường bổ sung theo quy định.
         4.3. Chuyên viên phụ trách báo cáo Trưởng Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thẩm định trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ.
         4.4. Căn cứ kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện, Trưởng Phòng tham mưu UBND huyện làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận theo mức độ đó. Hồ sơ gồm:
         - Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gia mức độ 1 hoặc mức độ 2, có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn;
           - Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (phụ lục II kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT);
         - Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.
         4.5. Chuyên viên phụ trách chuyển Hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lên Sở GD&ĐT và lưu tại bộ phận Mầm non của Phòng GD&ĐT.

5. HỒ SƠ
         - Chuyên viên phụ trách bộ phận mầm non lưu các hồ sơ:
         + Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện kiểm tra, thẩm định.
         + Báo cáo tự kiểm tra của trường mầm non theo từng nội dung của tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Chương II, Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT, có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn.
         + Biên bản kiểm tra thẩm định của UBND huyện;  
           + Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (phụ lục II kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT);
         + Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.
 
Số lần xem: 1821

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc