Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

02:58 +07 Thứ năm, 22/11/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

QUY TRÌNH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 16:35
1. MỤC ĐÍCH
          Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành hoạt động cấp phát văn bằng tốt nghiệp THCS của phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, nhằm đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện cho các đối tượng có yêu cầu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG        
         - Quy trình này được áp dụng đối với các hoạt động cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho học sinh THCS, Bổ túc THCS đã tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Trực Ninh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN        
         - Luật giáo dục ban hành ngày 27/6/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ban hành ngày 4/12/2009.
         - Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
         - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
         - Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4.  NỘI DUNG
         4.1. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và đào tạo, cuối năm học, chuyên viên phụ trách KTKĐCL yêu cầu các CSGD trên địa bàn lập danh sách học sinh dự xét TN THCS của năm học; tham mưu với lãnh đạo Phòng GD&ĐT đề nghị UBND huyện ký Quyết định thành lập các HĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS của các CSGD trên địa bàn huyện.
         4.2. Các HĐ xét tốt nghiệp THCS lập danh sách học sinh đề nghị xét TN THCS của CSGD, tổ chức xét tốt nghiệp theo qui chế của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở đó lập biên bản, tờ trình và danh sách đề nghị công nhận TN THCS của năm học, gửi hội đồng xét công nhận TN THCS của Phòng GD&ĐT.
         4.3. Bộ phận KTKĐCL của Phòng GD&ĐT tổ chức xét duyệt kết quả TN THCS theo qui chế, lập biên bản xét, thống kê số lượng học sinh tốt nghiệp của từng cơ sở giáo dục, đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS của năm học (theo HĐ, danh sách học sinh được công nhận TN THCS 03 bộ).
          4.4. Bộ phận KTKĐCL soạn thảo công văn báo cáo kết quả xét công nhận TN THCS và đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh cấp phôi bằng THCS.
         4.5. Nhận phôi bằng từ Sở GD&ĐT, chuyên viên phụ trách KTKĐCL tổ chức in bằng TN THCS, sau khi hoàn thành, ký nháy và trình Trưởng Phòng GD&ĐT ký bằng.
         4.6. Chuyên viên KTKĐCL chị trách nhiệm bàn giao (có biên bản) bằng TN THCS cho các cơ sở giáo dục để cấp phát cho học sinh, lưu hồ sơ theo quy định tại mục 6 của quy trình này; nộp Sở GD&ĐT lưu 01 danh sách học sinh được công nhận TN THCS theo từng HĐ đã được đóng quyển.

5. HỒ SƠ
         - Chuyên viên được phân công chịu trách nhiệm lưu các hồ sơ sau:
         + Biên bản xét tốt nghiệp của HĐ xét TN của CSGD; Biên bản duyệt với Phòng GD&ĐT;
         + Danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của từng CSGD;
         + Danh sách học sinh được công nhận TN THCS (được đóng thành quyển) có ghi rõ số bằng, loại TN;
         + QĐ công nhận TN THCS.
         - Thời gian lưu: vô thời hạn tại bộ phận KTKĐCL.
Số lần xem: 1747

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc