Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:00 +07 Thứ năm, 22/11/2018

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

 

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức