Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

15:13 ICT Thứ hai, 22/10/2018

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

Tập quyết định về tổ chức thi Olympic Tiếng anh trên internet cấp Tiểu học năm học 2012-2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
cấp Tiểu học huyện Trực Ninh năm học 2012 - 2013

Số kí hiệu 26/PGD-TH
Ngày ban hành 04/01/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/01/2013
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Quyết Định
Lĩnh vực Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng Giáo dục
Người ký Đặng Xuân Hữu

Nội dung

UBND HUYỆN TRỰC NINH
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 
   

Số : 26/PGD-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

                Trực Ninh, ngày 4 tháng 01 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
cấp Tiểu học huyện Trực Ninh năm học 2012 - 2013

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRỰC NINH

       
         Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy - cán bộ, công chức lao động;
       Căn cứ Công văn số 7141/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành thể lệ cuộc thi  Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2012-2013;
       Căn cứ kế hoạch năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh;
      Căn cứ năng lực cán bộ quản lý và giáo viên;
      Xét đề nghị của bộ phận Tiểu học,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Thành lập Ban chỉ đạo thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Tiểu học huyện Trực Ninh năm học 2012 - 2013, gồm các ông (bà) giữ các chức vụ sau:
1. Ông Đặng Xuân Hữu - Tr­ưởng phòng Giáo dục và Đào tạo : Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Hà - Phó tr­ưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Phó trưởng ban
3. Ông Phạm Đức Phong - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên
5. Bà Vũ Thị Thu Hà - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên
6. Ông Lê Minh Sơn - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo: Uỷ viên
7. Bà Ninh Tố Trinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trực Tuấn - Uỷ viên
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trực Đông - Uỷ viên
9. Ông Nguyễn Thành Công - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trực Nội - Uỷ viên
10. Bà Phạm Thị Thuý Lụa - Hiệu trưởng trường Tiểu học ATrực Đại - Uỷ viên
Điều 2 : Ban chỉ đạo thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Tiểu học huyện Trực Ninh bắt đầu làm việc từ ngày 09 tháng 01 năm 2013 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3 : Các ông (bà) có tên trên và các bộ phận Tiểu học, Tổ chức cán bộ, Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh thi hành Quyết định này./.
 
       Nơi nhận :                                                                              TR­ƯỞNG PHÒNG
           - Nh­ư điều I (để thực hiện);  
         - Website PGD;
       -  L­ưu PGD.                                                                                                                                                          
                                                              
 
 
                                                                                                            Đặng Xuân Hữu
 

File đính kèm