Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:05 +07 Thứ năm, 22/11/2018

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

 

 Văn bản theo lĩnh vực: Trung học cơ sở

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2322/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về đổi tên trường THCS Trực Phú thành trường THCS Thị trấn Ninh Cường
2 02 /2013/TT-BGDĐT 30/01/2013 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;