Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

17:06 +07 Thứ hai, 21/01/2019

Theo Lĩnh vực

Theo cơ quan ban hành

Theo loại văn bản

 

 Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
2 51/2012/QĐ-TTg 16/11/2012 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO
3 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập