Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

18:08 +07 Thứ tư, 19/12/2018
Menu chính

global banners

Đăng lúc: 14-11-2016 11:07:57 AM | Đã xem: 4637 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính , Tổ chức cán bộ

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

Đăng lúc: 09-10-2015 10:14:18 AM | Đã xem: 1625 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức cán bộ
Đăng lúc: 12-06-2014 03:12:33 PM | Đã xem: 6703 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức cán bộ

Khẩn : Công văn số 237/PGDĐT V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 34 của BCH Trung ương Đảng

Thực hiện Công văn số 1637/SGDĐT-TCCB ngày 19/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Chỉ thị số 34-CT/TW về công tác phát triển Đảng; để có số liệu báo cáo tổng hợp kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Ðảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thống kê số lượng cán bộ, giáo viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2013 (theo biểu đính kèm).

Đăng lúc: 20-12-2013 03:11:49 PM | Đã xem: 2306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Tổ chức cán bộ

Thông báo trao Quyết định bổ nhiệm lại CBQL các trường Tiểu học, THCS

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Trực Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị ”Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường tiểu học, THCS”.

Đăng lúc: 30-10-2013 11:11:38 AM | Đã xem: 1621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014

Căn cứ Công văn số 256/UBND-VP8 ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014; Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013 - 2014; Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014; Căn cứ văn bản số 886/SGDĐT-TCCB ngày 26/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên năm học 2013-2014, Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm 2013-2014 thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014 như sau:

Đăng lúc: 05-08-2013 05:12:30 PM | Đã xem: 4542 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013-2014

Căn cứ Công văn số 256/UBND-VP8 ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014; Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Trực Ninh năm học 2013 - 2014;

Đăng lúc: 30-07-2013 03:44:55 PM | Đã xem: 3481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Tổ chức cán bộ
Đăng lúc: 16-07-2013 01:29:26 PM | Đã xem: 12790 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thủ tục hành chính , Tổ chức cán bộ

TCCB: Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định năm học 2013-2014

Thông báo tuyển dụng giáo viên viên trường Trung học phổ thông công lập, Trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Trường Trung cấp Phát thanh -Truyền hình Nam Định năm học 2013-2014.

Đăng lúc: 15-07-2013 04:12:32 PM | Đã xem: 4173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Tổ chức cán bộ
1 2  Trang sau