Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

21:28 ICT Chủ nhật, 22/04/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT về đẩy mạnh phong trào "ba an toàn" về đẩy mạnh an ninh trật tự trong các trường học

Đăng lúc: Thứ hai - 15/04/2013 10:19
Thực hiện hướng dẫn 303/HD-SGDĐT-CAT, ngày 29/3/2013 của Sở GD&ĐT-Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào “An toàn trường học” tỉnh Nam Định năm 2013. Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào "Ba an toàn" về an ninh, trật tự trong các trường học và nhân điển hình giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác an ninh trật tự như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          1. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT (An toàn về địa bàn trường học, người và tài sản) tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, từng bước xã hội hoá công tác ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đảm bảo ANTT ở đơn vị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
          2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, đoàn thể, hội, đội trong việc vận động mọi thành viên trong nhà trường và chính quyền, đoàn thể ở địa phương xây dựng trường học an toàn, thúc đẩy phong trào giáo dục toàn diện ngày càng phát triển bền vững; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
          3. Phát huy kinh nghiệm, kết quả của các mô hình phong trào đã xây dựng; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến của phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ mái trường bình yên.
          II. Nội dung, biện pháp
          A. Nội dung
          Căn cứ vào thực tiễn từng trường, từng địa bàn, khu vực, nhà trường có kế hoạch xây dựng cụ thể hoá nội dung “Ba an toàn” về ANTT cho phù hợp với tình hình, tính chất từng địa bàn, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh thực hiện theo nội dung cụ thể sau:
          1. An toàn địa bàn
          - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường, giữa nhà trường với Chính quyền, Công an và các đoàn thể địa phương trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
          - Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về ANTT; giữ gìn TTATGT; phòng cháy, chữa cháy…
          - Củng cố, bổ sung nội quy, quy ước an toàn về an ninh, trật tự của nhà trường, vận động mọi người tham gia tấn công trấn áp tội phạm; chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tội phạm, ma tuý, tai tệ nạn xã hội có hiệu quả; có ý thức bảo vệ môi trường sống an toàn.
          2. An toàn về người
          - Học tập, rèn luyện, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kĩ năng sống an toàn về an ninh trật tự.
          - Giáo dục, quản lí, giúp đỡ người thân không để liên quan tới tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội…
          - Tiếp tục thực hiện nội dung: 5 tự quản (giờ giấc, sinh hoạt, quan hệ, học tập, kinh tế), 3 tự phòng (phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội), 2 tự bảo vệ (tính mạng và tài sản) trong mô hình phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”.
          3. An toàn tài sản
          - Cán bộ, giáo viên,nhân viên và học sinh tự giác học tập, thực hiện những quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn tài sản của cá nhân, gia đình, tập thể và bảo vệ môi trường.
          - Các nhà trường rà soát những quy định về bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, phòng chống lộ, lọt bí mật Nhà nước trong đơn vị; chủ động đề ra, bổ sung các quy định, quy trình, trang bị và khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài sản, không để các loại đối tượng lợi dụng làm thất thoát, chiếm đoạt, huỷ hoại, phá hoại và vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản.
          B. Biện pháp
         1. Công tác triển khai
          - Đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua, triển khai mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”
          - Phát huy vai trò chủ động của hiệu trưởng nhà trường trong việc xây dựng, ban hành các văn bản, kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT phù hợp với tình hình cụ thể của từng trường; chỉ đạo điểm, nhân ra diện rộng, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện; sớm phát hiện, kịp thời có chủ trương, giải pháp vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ không để xảy ra phức tạp.
      2. Tổ chức cuộc thi “Ba an toàn” trong trường học
      a. Đối với các trường Tiểu học
      - Đối tượng: Học sinh lớp 4, lớp 5
      - Nội dung, hình thức: Phát động cho học sinh tiểu học viết thư gửi thầy cô giáo, bố mẹ, ông bà, người thân có nội dung về:
+ Hiểu biết và ước mơ của em về mái trường bình yên
+ Hiểu biết và mong muốn của em về xây dựng “Văn hóa giao thông”
      - Tổ chức thực hiện
     + Tùy điều kiện, mỗi trường có thể thành lập Ban giám khảo, Ban thư ký có chức năng nhiệm vụ cụ thể để tham mưu, giúp Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cuộc thi;
     + Giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn mỗi em viết một lá thư với chủ đề trên và chọn 5 lá thư có chất lượng tham dự thi cấp trường
     + Nhà trường tổ chức chấm và lựa chọn 2 lá thư có chất lượng dự thi cấp huyện gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/4/2013 (người nhận đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Tổ Tiểu học).
     b. Đối với các trường THCS
     - Đối tượng: Học sinh các trường THCS
     - Nội dung, hình thức:
     + Nội dung:
    - Tuyên truyền về mô hình phong trào “Ba an toàn”, “An toàn trường học”; công tác phòng chống ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy trong nhà trường;
    - Gương người tốt, việc tốt, kính trọng thầy giáo, cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
    + Hình thức: Thi bằng sân khấu hóa , có 3 phần
Phần 1: Màn chào hỏi (Thời gian không quá 5 phút)
Phần 2: Thi kiến thức
  1. Phần thi khởi động
     Cách 1: Thi từng đội, lần lượt từng đội bắt thăm lựa chọn bộ câu hỏi và trả lời nhanh trong 60 giây; người dẫn chương trình đọc từng câu hỏi, câu hỏi nào chưa trả lời được có thể bỏ qua và trả lời sau cho đến khi hết 60 giây;
    Cách 2: Đội thi cử đại diện lên bắt thăm lựa chọn bộ câu hỏi chung, các đội trả lời bằng cách giơ bảng theo phương án A,B,C,D mỗi đội có 5 giây chuẩn bị phương án trả lời
b. Thi kiến thức chung: Mỗi đội cử đại diện bắt thăm theo bộ câu hỏi để trả lời nội dung các câu hỏi do Ban tổ chức đề ra (thời gian chuẩn bị cho mỗi đội là 30 giây)
c. Giải quyết tình huống: Các đội có thể trả lời trực tiếp tình huống do Ban tổ chức hội thi đưa ra hoặc các đội bốc thăm câu hỏi tình huống (thời gian chuẩn bị cho mỗi đội là 30 giây. Thời gian trình bày không quá 3 phút)
d. Hùng biện: Các đội cử thành viên thuyết trình chủ đề đăng ký với Ban tổ chức nội dung thực hiện “An toàn trường học” . Thời gian trình bày không quá 5 phút)
Phần 3: Thi tiểu phẩm
Mỗi đội dự thi tự lựa chọn tiểu phẩm theo các thể loại phù hợp với nội dung đã lựa chọn. Thời gian biễu diễn tiểu phẩm của mỗi đội không quá 15 phút
     - Tổ chức thực hiện
     + Mỗi trường có thể thành lập Ban giám khảo, Ban thư ký tham mưu và giúp Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội thi đạt kết quả.
     + Mỗi trường thành lập 1 đội tuyển chính thức tham gia dự thi, số lượng từ 5 đến 7 người (hoàn thành trong tháng 5 năm 2013)
     + Ban tổ chức cấp huyện chọn trường THCS Liêm Hải; trường THCS Trực Cát; trường THCS Trực Thái làm điểm (thời gian thông báo sau)
  3. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và nhân điển hình giáo viên chủ nhiệm làm công tác an toàn trường học giỏi.
        Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn, báo cáo cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoặc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 10 năm (2003-2013) phong trào “An toàn trường học” (hoàn thành trong tháng 5 năm 2013)
      Căn cứ kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả./.

Chi tiết xem trong tệp đính kèm : Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT
Số lần xem: 2271

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc