Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

13:44 ICT Thứ năm, 21/06/2018
Menu chính

global banners


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

Công văn số 09/KH-PGD&ĐT về việc BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2012-2013

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/03/2013 17:08
Căn cứ Công văn số 1047/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các bậc học luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong phạm vi toàn huyện.
III. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
        Tài liệu, nội dung BDTX do Sở GD&ĐT biên soạn.
        IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG
1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX theo quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012.
a. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra) đối với cấp Tiểu học;
- Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên đối với cấp học Mầm non và THCS.
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề, hoặc tiết dạy. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
b. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 2.
2. Xếp loại kết quả BDTX
a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB: nếu BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm nào dưới 2 điểm;
- Loại K: nếu BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, không điểm nào dưới 3 điểm;
- Loại G: nếu BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

Chi tiết các trường xem tại tệp đính kèm :
                                                                            KH BDTX PGD.pdf
                                                                            Lich BDTX cu thể.pdf
Số lần xem: 1860

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc