Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

17:07 ICT Thứ hai, 19/02/2018
Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2013)

Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2013)

Như tin đã đưa, ngày 10-1-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2013). Toàn văn Chỉ thị như sau:

Đăng lúc: 06-04-2013 08:08:16 AM | Đã xem: 1049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đạo đức công vụ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã ghi nhận ý tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thiết lập một nền công vụ mạnh mẽ, sáng suốt của dân, hoạt động vì nhân dân và chịu sự kiểm soát, bãi miễn của nhân dân; một nền công vụ hiện đại, dân chủ, có hiệu lực từ Trung ương đến cơ sở.

Đăng lúc: 02-01-2013 11:19:00 PM | Đã xem: 1952 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Để học tập sâu sắc, thiết thực, làm theo cụ thể, hiệu quả

Để học tập sâu sắc, thiết thực, làm theo cụ thể, hiệu quả

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là cuộc vận động lâu dài có ý nghĩa lớn. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, không nên phô trương hình thức. Những thành công bước đầu qua hai năm thực hiện Cuộc vận động là cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng cố gắng hơn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế, chưa thực sự có nhiều chuyển biến rõ nét mang tính bền vững. Nguyên nhân của tình trạng này là tính nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để nhân dân noi theo chưa được coi trọng. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiếu sinh động, chưa thực sự đi vào chiều sâu; chưa gắn việc học tập với giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đăng lúc: 02-01-2013 11:17:02 PM | Đã xem: 1800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Khắc ghi lời Bác Hồ dặn, phải khéo dùng cán bộ

Khắc ghi lời Bác Hồ dặn, phải khéo dùng cán bộ

Vậy là đã tròn 40 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đi vào cõi vĩnh hằng. Thời gian càng lùi xa, tư tưởng và hình ảnh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc càng lắng đọng trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Đăng lúc: 02-01-2013 11:11:21 PM | Đã xem: 877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để mỗi chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn

Chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Ðó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Thời đại Hồ Chí Minh là gia tài vô cùng đồ sộ, là thực tiễn đang hiển hiện trước mắt chúng ta.

Đăng lúc: 02-01-2013 10:59:33 PM | Đã xem: 3440 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh