Trần Dương An, học sinh lớp 8A trường THCS Đào Sư Tích, huyện Trực Ninh là tấm gương học sinh tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo ...
Đó là hai em Trần Minh Quang, Đoàn Đức Toàn, học sinh lớp 9, Trường THCS Đào Sư Tích, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Thông minh, học ...