Sáng ngày 08/8/2019, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu trong huyện