Với truyền thống “Dạy tốt, học tốt’’, những năm qua, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Trực Nội (Trực Ninh) đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương pháp quản lý, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, động viên cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng của nhà trường.